Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

 Materiaal- en techniekkosten

Download hier de materiaal- en techniekkosten van Tandarts Groenendijk.

 Betalen

De rekening
Elke tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. 

Betaalwijzen
Standaard gebeuren de betalingen bij ons via overschrijving naar Famed BV. 
Indien u dat wenst, kunt u ook cash betalen of pinnen in de praktijk.

Betalingsvoorwaarden
Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

Vragen over uw rekening
Neem gerust contact op met onze praktijk als u vragen hebt over uw rekening.

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking, raadpleegt u best www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg