Behandelingen

Voor een optimale opvolging van uw gebit, zien we u graag op regelmatige basis voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door en zorgen we ervoor dat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig, zetten we stappen om uw mondhygiëne te verbeteren. 

Kleine ingrepen, zoals een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling, bespreken we direct met u. De behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn.

Wanneer uitgebreide behandelingen nodig blijken, informeren wij u vooraf over de kosten. Als u dat wenst, leggen we het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk ter goedkeuring aan u voor. 

Indien we problemen merken met uw gebit of tandvlees, bespreken we met u welke extra behandeling nodig is. We lichten u daarbij uiteraard altijd in over de frequentie en duur van de behandeling, de risico’s en de te verwachten resultaten. 

Wanneer opeenvolgende behandelingen nodig zijn, zorgen we er steeds voor dat die zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. We houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd. 

Wanneer bijzondere behandelingen nodig zijn -denk aan kaakchirurgie, orthodontische behandeling, implantologie- verwijzen we u door naar gespecialiseerde collega’s.

Wet bescherming persoonsgegevens
Om de evolutie van uw mond en gebit nauwgezet op te volgen, slaan we alle informatie en de historie van de behandelingen altijd op in onze computer. Uiteraard is ons computernetwerk goed beveiligd en beantwoordt het aan alle eisen opgelegd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Informatiefolders 
Neemt u graag zelf in alle rust alle informatie rond behandelingen door, dan kunt u die nalezen in de online brochures van het Ivoren Kruis op www.ivorenkruis.nl.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg