Betalen en tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Betalen

Elke tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. 

Standaard gebeuren de betalingen bij ons via overschrijving naar Infomedics. Indien u dat wenst, kunt u ook cash betalen of pinnen in de praktijk.

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

Neem gerust contact op met onze praktijk als u vragen hebt over uw rekening.

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking, raadpleegt u best www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.