Klachten

Klachten

Wij vinden het niet alleen belangrijk om een kwaliteitsvolle verzorging en behandeling te bieden, we hechten ook veel belang aan een goede verstandhouding met onze patiënten. Wederzijds vertrouwen is daarbij cruciaal. Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken.

Om onze kwaliteit hoog te houden, is het voor ons tenslotte belangrijk te weten dat u een probleem hebt of helemaal niet tevreden bent. Bovendien willen we het liefst samen met u op zoek naar een oplossing.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan ieder zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

– Bemiddeling.
Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

– Formele klachtenbehandeling.
Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen en zijn praktijkorganisatie. De Centrale Klachtencommissie kan een schadevergoeding opleggen.

Informatiepunt
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.